Banor

Asfalt, grus, gräs...

Det händer saker när det gäller banor för bilar! I sommar har det varit lite körningar på Bistorp Ring, en bana som ännu är under utveckling. Dessutom planeras ytterligare en bana. Två olika platser är aktuella och diskuteras för tillfället.

Bistorp Ring

Offroad-bana

Denna bana kom till i juni 2010. Området är på 21x35 meter plus depå. Banan har genomgått ett flertal förvandlingar, nedan till vänster kan man se hur version två av banan såg ut, och till höger visas en del av ombyggnad från september 2010. För mer information, se banans blogg.


Offroad-i-planering

Blir det en till bana?

Det har funnits planer på att anlägga en bilbana i anslutning till flygfältet Djäkenfältet. I dagsläget verkar dock intresset vara för svalt för att realisera detta.